NAUJOSIOS ŪTOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

TĖVŲ INFORMAVIMAS

2017-2018 m.m.

 

Pradinio ugdymo organizavimas:

1. Ugdomasis procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 2018 m. gegužės 31 d.;

2. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 22 d.

II pusmetis: sausio 23 d. – gegužės 31 d. (ikimokyklinio ugdymo grupė, 1–4 kl.),

        sausio 23 d. – birželio 15 d. (5–10 kl.).

 

3. Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis ikimokyklinio ugd. gr., 1 – 4 kl.:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros

2018-06-01

2018-08-31

 

4. Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis 5 – 10 kl.:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros

2018-06-18

2018-08-31

 

5. Ikimokyklinio ugdymo grupės veiklos trukmė – 6.36 val. per dieną (33 val. per savaitę).

6. Pamokų laikas:

 

  1. 8.30   –  9.15
  2. 9.25   –  10.10
  3. 10.20 – 11.05
  4. 11.25 – 12.10
  5. 12.30 – 13.15
  6. 13.25 – 14.10
  7. 14.20 – 15.05

8.                   Ugdymo procese pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei ir kitai pagal mokinių ir mokyklos poreikius pa(si)rinktai veiklai per mokslo metus skiriama 10 mokymosi dienų (ne mažiau 30 pamokų) ugdant dalykines ir bendrąsias mokinio kompetencijas. Ji organizuojama mokyklos pasirinktu laiku mokykloje ir už jos ribų. Šiai veiklai skirtos dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių (organizavimo planas aptartas Mokytojų tarybos posėdyje, 2017 m. rugpjūčio 29 d., protokolo Nr. 7): 

I–IV klasių mokiniams:

9.       

Eil.

nr.

Veiklos pavadinimas

Numatomas laikas

Atsakingas

1.

Rugsėjo 1-osios šventė

2017-09-01

Kl.vadovai

2.

Ekskursija.

2017-09

D. Kandrotienė

3.

Rudenėlio šventė „Auksinis ruduo“

2017- 10

A.Jasukaitienė

4.

Tegul sninga per Kalėdas

2017-12

Kl.vadovai

5.

Dailaus rašto konkursas „Junk raidelę prie raidelės“.

2018-02

V. Zablackienė

G. Rutkauskienė

6.

Šeimos šventė „Aš mažas ir laimingas“

2018-03

G. Rutkauskienė

7.

Akcija „Darom 2018

2018-04

Kl.vadovai

8.

Ekskursija

2018-05

G. Rutkauskienė

9.

Sporto šventė „Sportuok ir būsi sveikas“

2018-05

D. Laukaitienė

10.

Lik sveika, mokyklėle

2018-05

D. Kandrotienė

 

 

 

 V–X klasių mokiniams:

           

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Vykdytojai

Data

1.

Rugsėjo 1 – osios šventė

,,SVEIKAS, RUGSĖJI“

I kl. Mokytoja

S.Venciūtė

V. Vilkaitienė

B. Malinauskaitė

2017 09

 

2.

Ekskursijų diena

R. Žvirblienė

2017 11

 

3.

,,Uždekime vilties žakelę“

 

Klasių vadovai

 

2017 11

 

4.

Kalėdinė šventė

Klasių vadovai

V.Vilkaitienė

B. Malinauskaitė

2017 12

5.

Akcija ,,Darom 2017„

D. Kandrotienė

R. Žvirblienė

2018 04

6.

Ugdymo karjerai diena

 

R. Žvirblienė

J. Spūdienė

2018 04

7.

Sporto šventė

A. Degutienė

 

2018 06

8.

Sveikatingumo diena

A. Gudauskas

Sveikatos spec.

2018 06

9.

,,Protų mūšis“

 

L. Pyragienė

2018 06

10.

Mokslo metų pabaigos šventė

Paskutinis skambutis.

R. Žvirblienė

V. Žiūkienė

S. Pūras

Klasių vadovai

2018 06

 

 

 

 

 

     

9. Pagal pagrindinio ugdymo programą privaloma socialinė–pilietinė veikla, kuriai skiriama  10 pamokų per mokslo metus:

9.1. socialinė–pilietinė veikla fiksuojama dienyne;

9.2.mokiniai savo socialinės–pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys, pildydami socialinės–pilietinės veiklos lapus;

9.2. penkias socialinės–pilietinės veiklos valandas organizuoja mokykla;

 9.4. mokinys socialinę–pilietinę veiklą gali atlikti savarankiškai arba grupelėmis.

 

 

Direktorius                                                                                          Saulius Pūras

 

 

 

 

 

 

© Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.