Tikslai ir uždaviniai:

1. Ugdymo ir ugdymosi kokybės tobulinimas ir gerinimas.
2. Sąlygų ugdytis įvairių poreikių vaikams sudarymas.
3. Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kėlimas.
4. Saugios ir sveikos ugdymo (si) aplinkos kūrimas.
5. Pozityvaus mokyklos įvaizdžio formavimas.
6. Diegti ir plėtoti informacines technologijas.
7. Tobulinti ugdymo procesą pamokoje.
8. Plėtoti mokytojų  profesinę kompetenciją.
9. Gerinti mokyklos materialinę bazę.
10. Gerinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymosi sąlygas.
11. Gerinti gabiųjų mokinių ugdymosi sąlygas.
12. Sudaryti galimybę mokymosi sunkumų turintiems mokiniams likviduoti mokymosi
spragas.
13. Įgyvendinti socialinės pedagoginės, psichologinės pagalbos ir prevencijos programą.
14. Siekti ugdymo  metodų, būdų ir formų įvairovės, skatinančios bendravimą ir
bendradarbiavimą.
15. Plėtoti neformalųjį ugdymą, saviraiškos galimybes ir mokinių dalyvavimą
savivaldoje.
16. Aktyvinti mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą.
17. Plėtoti vietos bendruomenės, socialinių partnerių, įstaigų ir mokyklos ryšius.
18. Viešinti mokyklos veiklą.

© Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.