2016 - 2017 m. m.

   Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla

 

 

          MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS

Vertinimo sritis: 1.  Rezultatai 

 

Veiklos tema: 1.1.  Asmenybės branda 

 

Veiklos rodiklis: 1.1.1. Asmenybės tapsmas  

 

 

 

Privalumai

Trūkumai

Prioritetai

80 % mokinių suvokia, kas yra sveikas gyvenimo būdas ir sąmoningai jį renkasi.

 

 

88 % respondenų atsakė, kad jiems rūpi šalies gerovė ir jie yra Lietuvos patriotai.

 

93% mokinių mokykloje vykstantis profesinis informavimas yra naudingas.

 

93% mokinių, planuodami tolimesnį ugdymąsi ir profesinį pasirinkimą, gauna gerų patarimų iš mokytojų.

70 %  mokinių teigia, kad negeba kontroliuoti savo emocijų, konfliktuoja tarpusavyje ir jiems  reikalinga psichologinė pagalba mokykloje.

 

58  % mokinių teigia, kad mokyklos renginiuse dalyvauja, kai liepia mokytojai, prašo draugai arba  visai nedalyvauja.

Siūlyti mokyklos administracijai ir mokytojams sudaryti sąlygas mokiniams pagal jų poreikius praktiškai susipažinti su norimomis profesijomis.

 

Siūlyti klasių vadovams mokiniams planuojant tolimesnį mokymąsi, baigus šią mokyklą, padėti pasirinkti, kokius dalykus turi mokytis ir kokius egzaminus laikyti, kad galėtų įgyti norimą profesiją.

 

Siūlyti mokyklos administracijai ieškoti galimybių sudaryti sąlygas mokiniams mokykloje teikti reikalingą psichologinę pagalbą.

 

 

© Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.