NAUJOSIOS ŪTOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

TĖVŲ INFORMAVIMAS

2017-2018 m.m.

 

Pradinio ugdymo organizavimas:

1. Ugdomasis procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 2018 m. gegužės 31 d.;

2. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 22 d.

II pusmetis: sausio 23 d. – gegužės 31 d. (ikimokyklinio ugdymo grupė, 1–4 kl.),

        sausio 23 d. – birželio 15 d. (5–10 kl.).

 

3. Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis ikimokyklinio ugd. gr., 1 – 4 kl.:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros

2018-06-01

2018-08-31

 

4. Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis 5 – 10 kl.:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros

2018-06-18

2018-08-31

 

5. Ikimokyklinio ugdymo grupės veiklos trukmė – 6.36 val. per dieną (33 val. per savaitę).

6. Pamokų laikas:

 

 1. 8.30     9.15
 2. 9.25     10.10
 3. 10.20 – 11.05
 4. 11.25 – 12.10
 5. 12.30 – 13.15
 6. 13.25 – 14.10
 7. 14.20 – 15.05

8.                   Ugdymo procese pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei ir kitai pagal mokinių ir mokyklos poreikius pa(si)rinktai veiklai per mokslo metus skiriama 10 mokymosi dienų (ne mažiau 30 pamokų) ugdant dalykines ir bendrąsias mokinio kompetencijas. Ji organizuojama mokyklos pasirinktu laiku mokykloje ir už jos ribų. Šiai veiklai skirtos dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių (organizavimo planas aptartas Mokytojų tarybos posėdyje, 2017 m. rugpjūčio 29 d., protokolo Nr. 7): 

I–IV klasių mokiniams:

9.       

Eil.

nr.

Veiklos pavadinimas

Numatomas laikas

Atsakingas

1.

Rugsėjo 1-osios šventė

2017-09-01

Kl.vadovai

2.

Ekskursija.

2017-09

D. Kandrotienė

3.

Rudenėlio šventė „Auksinis ruduo“

2017- 10

 

NAUJOSIOS ŪTOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

TĖVŲ INFORMAVIMAS

2017-2018 m.m.

 

Pradinio ugdymo organizavimas:

1. Ugdomasis procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 2018 m. gegužės 31 d.;

2. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 22 d.

II pusmetis: sausio 23 d. – gegužės 31 d. (ikimokyklinio ugdymo grupė, 1–4 kl.),

        sausio 23 d. – birželio 15 d. (5–10 kl.).

 

3. Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis ikimokyklinio ugd. gr., 1 – 4 kl.:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros

2018-06-01

2018-08-31

 

4. Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis 5 – 10 kl.:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros

2018-06-18

2018-08-31

 

5. Ikimokyklinio ugdymo grupės veiklos trukmė – 6.36 val. per dieną (33 val. per savaitę).

6. Pamokų laikas:

 

 1. 8.30     9.15
 2. 9.25     10.10
 3. 10.20 – 11.05
 4. 11.25 – 12.10
 5. 12.30 – 13.15
 6. 13.25 – 14.10
 7. 14.20 – 15.05

8.                   Ugdymo procese pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei ir kitai pagal mokinių ir mokyklos poreikius pa(si)rinktai veiklai per mokslo metus skiriama 10 mokymosi dienų (ne mažiau 30 pamokų) ugdant dalykines ir bendrąsias mokinio kompetencijas. Ji organizuojama mokyklos pasirinktu laiku mokykloje ir už jos ribų. Šiai veiklai skirtos dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių (organizavimo planas aptartas Mokytojų tarybos posėdyje, 2017 m. rugpjūčio 29 d., protokolo Nr. 7): 

I–IV klasių mokiniams:

9.       

Eil.

nr.

Veiklos pavadinimas

Numatomas laikas

Atsakingas

1.

Rugsėjo 1-osios šventė

2017-09-01

Kl.vadovai

2.

Ekskursija.

2017-09

D. Kandrotienė

3.

Rudenėlio šventė „Auksinis ruduo“

2017- 10

© Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.