Nr.

Vardas, pavardė

Įgyta kvalifikacinė kategorija (mokomieji dalykai)

Auklėjamoji klasė

1.

Dalė Packevičienė

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

9

2.

Sandra Venciūtė


Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

5

3.

Jurgita Mučekienė

Anglų kalbos vyr. mokytoja


6


4.

Angelė Degutienė

Kūno kultūros vyr. mokytoja
5.

Regina Apolianskaitė

Matematikos mokytoja metodininkė

Ekonomikos mokytoja metodininkė

 

6.

Vita Žiūkienė

Istorijos vyr. Mokytoja,

Pilietiškumo pagrindų vyr. Mokytoja

Geografijos vyr. Mokytoja

8

7.

Regina Žvirblienė

Fizikos vyr. mokytoja

Gamtos ir žmogaus vyr. mokytoja

Žmogaus saugos vyr. mokytoja

7

8.

Antanina Jasukaitienė


Pradinių klasių vyr. mokytoja

Priešmokyklinis

ugdymas 


9.

Algis Gudauskas

Chemijos mokytojas metodininkas

Rusų kalbos mokytojas

Biologijos mokytojas
 

10.

Vilija Vilkaitienė

Muzikos vyr. mokytoja

 

11.

Jurgita Spūdienė

Tikybos mokytoja

 

12.

Gitana Rutkauskienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

2, 3

13.

Daina Kandrotienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

socialinė pedagogė

1, 4

14.

Daiva Laukaitienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja

 

15.

Birutė Malinauskaitė


Dailės mokytoja

 

16.

Genė Gečienė

Informacinių technologijų mokytoja
metodininkė

 

17.

Vilma Glaveckienė

Technologijų vyr. mokytoja

 

 

Mokytojų sąrašas
© Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.