Vizija:

Pasirengusi pokyčiams, atvira vietos bendruomenei pagrindinė mokykla, kurioje gerai jaučiasi įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniai.

 

 

 Misija:

Mokykla teikia kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugas, vykdo sėkmingą mokiniųsocializaciją ir meninę – kūrybinę veiklą.

 

Vertybės

  • Bendradarbiavimas;
  • Kūrybiškumas;
  • Sveikata;
  • Atsakomybė;
  • Tolerancija;
  • Empatija.

Strateginiai tikslai

  • Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, gerinant ugdymo(si) aplinką, stebint atskirų mokinių pažangą;
  • Brandaus piliečio, kuris sėkmingai integruotųsi visuomenėje ugdymas, saugios aplinkos kūrimas.

 

 

 

© Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.