Dėl Prienų „Ąžuolo" progimnazijos ir Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos reoganizavimo  (2020-04-20)

Dėl Prienų „Ąžuolo" progimnazijos ir  Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos reogganazvimo sąlygų aprarašas 

 Plačiau...

Atmintinė tėvams  (2020-03-30)

MOKINIŲ TĖVAI/GLOBĖJAI BENDRADARBIAUDAMI SU MOKYKLA :

 užtikrina savo vaikui/ams tinkamas mokymosi sąlygas;

 mokiniui praradus galimybę prisijungti prie mokyklos pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu, susirgus ar iškilus kitoms problemoms, dėl kurių mokinys negali dalyvauti nuotoliniame mokyme(si), TĄ PAČIĄ DIENĄ informuoja klasės auklėtoją;

 susitartu nuotoliniu būdu bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, pagalbos mokiniui specialistais, administracija mokinių ugdymo(si) klausimais.

 užtikrina, kad mokinys dalyvautų visose pagal nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštį pamokose ir konsultacijose bei atliktų paskirtas užduotis.

 Plačiau...

Atmintinė mokiniams  (2020-03-30)

DIENOS RUTINA

9.00 – Pamokų pradžia.

 Pamokos organizuojamos pagal tvarkaraštį, prisijungiant prie e. dienyno, jei kitaip nenurodė mokytojas ar klasės auklėtojas;

 Pamokos vyksta pagal pateiktas užduotis savarankiškai arba konsultuojantis su dalyko mokytoju;

 Galimi pamokų pakeitimai. Apie pamokų pakeitimus informuos klasės auklėtojas/dalyko mokytojas.

 Klasės valandėlė planuojama kartą per savaitę. (Nuorodą prisijungimui, per kurią platformą vyks bendravimas, atsiunčia klasės auklėtojas).

 Plačiau...

© Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.